Problemen met de 333 meter baan in Thialf

Naar aanleiding van problemen die Thialf ondervindt met de 333m baan (defecte pomp en sensoren) is het voorlopig (wellicht tot midden oktober) niet mogelijk deze baan te gebruiken.

Dit heeft direct gevolgen voor abonnementhouders van het Ouder/Kind-uur op vrijdagavond van 19-20u (blok 6.3) en op zondagochtend van 8.30-9.30u (blok 1.1). Dus NIET voor het Trimuur (blok 6.2) ook op vrijdagavond van 19-20u.

Uitval 333m baan Thialf

Hiermee komen de trainingen op vrijdagavond (blok 6.3, het zg, Ouder/Kind-uur) en zondagochtend (1.1) in het gedrang.

Aangezien we de eerste weken na start van de trainingen (vrijdagavond 15 september) niet de grootste toeloop verwachten stelt de BCT voor om op zondagochtend de abonnementhouders van blok 1.1 (zondagochtend 8.30-9.30u) naar de 400m baan te verwijzen en aan te laten sluiten bij blok 1.2 (zelfde tijdspanne, 8.30-9.30u) en daarbij zoveel mogelijk de buitenkant van de 400m baan te laten gebruiken.

Mocht blijken dat toch gevaarlijke situaties zich voordoen dan zal de BCT de situatie opnieuw beoordelen en naar handelen.

Voor schaatsers die een abonnement hebben afgenomen voor blok 6.3 (vrijdagavond 19.00-20.00u, het Ouder/Kind-uur) heeft de BCT in samenspraak met de verenigingen (maandag11 september tijdens de Najaarsvergadering) besloten om deze trainingen voor zolang de verstoring duurt te annuleren.

Daarvoor worden alternatieven geboden in de vorm van een keuze voor deelname aan trainingen op:

• Woensdag 17.45-18.45u (blok 4.1 voor Pupillen op de 400m baan)

• Woensdag 19.00-20.00u (blok 4.2 voor Junioren A/B/C op de 400m baan)

• Vrijdag 19.00-20.00u (blok 6.2 voor alleen Junioren A/B/C van het Zwartewater op de 400m baan)

• Zaterdag 10.00-11.00u (blok 7.3 voor Junioren A/B/C op de 400m baan)

• Zaterdag 11.15-12.15u (blok 7.4 voor Pupillen op de 400m baan)

• Zondag 8.30-9.30u (blok 1.2 alle categorieën op de 400m)

Het betreft dan een keuze die geldt voor zolang de 333m niet beschikbaar is. Switchen per keer is niet mogelijk.

Mochten deze opties niet voorzien in een redelijke vervanging dan is de BCT bereid om de gemiste trainingen voor blok 6.3 te compenseren in geld.

Inmiddels is met de betrokken verenigingen afgestemd welke leden het betreft.

Via de Sportity-app (wachtwoord @bcthialf) en onze www.baancommissiethialf.nl site zullen alle schaatsende leden worden geïnformeerd omtrent deze vervelende situatie en worden gewezen op veilig trainen.

Deze verstoring heeft dus geen invloed op de training van blok 6.2, het trimmersuur, ook op vrijdagavond van 19-20u, op de 400m baan.

Namens de Baancommissie,

Siep Luinenburg

Nieuws Overzicht